Narozeniny Ocoolar

OCOOLAR.cz

Narozeninový víkend s dopravou zdarma

 

Podmínky akce:

 

Trvání: 15. 6. - 18. 6. 2023

 

Akce doprava zdarma platí pouze na sluneční brýle a dioptrické obruby.

Pro uplatnění slevy je nutné v košíku zadat kód: COOLNAROZKY

 

Z akce jsou vyjmuty veškeré doplňky a pouzdra.

 

Podmínky slevové akce „Narozeninový víkend s dopravou zdarma“

I. Vstupní ustanovení

 

1. Tyto podmínky Slevové akce s názvem: „Narozeninový víkend s dopravou zdarma“ stanovují provozní řád, podmínky, dále také rozsah a postup při podávání reklamací v rámci Slevové akce, pravidla využití a práva osob, účastnících se Slevové akce, jakož i povinnosti Organizátora (dále také: „Podmínky Slevové akce”).

2. Organizátorem Slevové akce „Narozeninový víkend s dopravou zdarma“ (dále také: „Slevová akce”) je společnost OCOOLAR, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1132/34, Praha 3, 13000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 303197

3. Slevová akce je pořádána na území České republiky, prostřednictvím Internetového obchodu společnosti Ocoolar, s.r.o., přístupných na adrese URL: www.ocoolar.cz (dále také: „Internetové stránky”).

4. Slevová akce je oznamována pomocí Internetových stránek společnosti a sociálních médií.

 

II. Předmět Slevové akce a podmínky využití Slevové akce

 

1. Předmětem Slevové akce je možnost nakoupit vybrané zboží s možností doručení zdarma.

2. Slevová akce se vztahuje na nákup provedený pomocí Internetových stránek www.ocoolar.cz.

3. Slevová akce se VZTAHUJE na sluneční brýle a dioptrické obruby.

4. Slevová akce se nevztahuje na doplňky a pouzdra.

5. Slevová akce platí od 15.6. do 18.6.2023 (dále také: „Doba platnosti Slevové akce“).

6. Účast ve Slevové akci je dobrovolná a bezplatná (to znamená, že nákup výrobku v rámci Slevové akce nevyžaduje od Účastníka Slevové akce úhradu žádných dalších nákladů, kromě úhrady ceny výrobku, na který se vztahuje Slevová akce).

7. K účasti ve Slevové akci je nezbytné:

a) uzavřít Smlouvu o prodeji výrobků prostřednictvím internetových stránek www.ocooar.cz.

b) před uzavřením Smlouvy o prodeji výrobků je nutno vepsat jednorázový slevový kód na příslušné místo objednávkového procesu uvedené na internetových stránkách 

8. Slevovou akci NENÍ MOŽNÉ kombinovat s dalšími akčními slevami, rabaty, snížením cen, slevovými akcemi či zvláštními cenovými nebo produktovými nabídkami, které platí na internetových stránkách, pokud v podmínkách takových akčních slev, rabatů, snížení cen, slevových akcí či zvláštních cenových nebo produktových nabídek není stanoveno jinak.

9. V rámci Slevové akce bude Účastníkovi Slevové akce, po vložení slevového kódu, odečtena cena dopravného.

10. Organizátorem přiznaný Předmět Slevové akce nepodléhá úhradě v hotovosti nebo výměně za jakýkoliv jiný platební prostředek a není přenosný.

11. Během trvání Slevové akce může každý Účastník Slevové akce využít nabídky Slevové akce v rámci jedné Objednávky opakovaně.

12. Účastník se může Slevové akce účastnit opakovaně během celého období její platnosti.

13. Účastník Slevové akce má při nákupu produktů na internetových stránkách právo, ale nikoliv povinnost, využít výhody Slevové akce. To nevylučuje právo společnosti OCOOLAR s.r.o. na zavedení mechanismu automatické účasti ve Slevové akci ve prospěch Účastníka Slevové akce.

145. Účastí ve Slevové akci Účastník přijímá Pravidla internetových stránek.

 

III. Reklamace

 

1. Veškeré reklamace vztahující se ke Slevové akci mohou Účastníci Slevové akce podávat především elektronickou cestou na e-mailovou adresu: reklamace@ocoolar.cz, vždy se však řídí dle pravidel Vrácení a reklamace

2. Pro urychlení posouzení reklamace prosíme o uvedení jména a příjmení Účastníka Slevové akce, kontaktních údajů (například e-mailové adresy nebo telefonního čísla) a také popisu důvodů opodstatňujících reklamaci.

3. Účastník Slevové akce bude o výsledku posouzení reklamace a o způsobu jejího vypořádání informován v termínu 30 dnů prostřednictvím e-mailu nebo písemně poštou.

4. Reklamace posuzuje společnost OCOOLAR s.r.o., a to zejména za využití ustanovení těchto Podmínek Slevové akce.

5.  Výrobky zakoupené v rámci Slevové akce, které nejsou poškozené a nevykazují žádné známky použití, můžou být vráceny do 14 dnů od převzetí zboží, což nevylučuje ani neomezuje práva ze záruky za vady a práva podle zákona o právech spotřebitele (zákonná práva).

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto Podmínky Slevové akce jsou dostupné na adrese URL: www.ocoolar.cz/narozeniny/

2. Společnost OCOOLAR s.r.o. má právo Slevovou akci kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolání Slevové akce bude oznámena prostřednictvím internetových stránek v termínu tří dnů před jejím ukončením.

3. Správcem osobních údajů Účastníků Slevové akce je společnost OCOOLAR s.r.o.. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti OCOOLAR s.r.o., které jsou k dispozici na adrese: www.ocoolar.cz/gdpr/

4. Společnost OCOOLAR s.r.o. si v případě výskytu závažného důvodu vyhrazuje právo na změnu Podmínek Slevové akce; k takovým důvodům patří například:

a) změna právních předpisů upravujících zásady provádění Slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti společnosti OCOOLAR s.r.o. a Účastníků Slevové akce;

b) změna způsobu provádění Slevové akce, která byla způsobena technickými nebo technologickými důvody (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v Pravidlech);

c) změna právních předpisů upravujících prodej výrobků nebo poskytování služeb elektronickou cestou společností OCOOLAR s.r.o., která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti, stanovená ve Smlouvě o prodeji, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů na základě soudních výroků, rozhodnutí, doporučení nebo rekomendací úřadů nebo orgánů, příslušných v daném okruhu;

d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Pravidel, v případě, když společnost zavedla nová, či změnila nebo stáhla stávajících funkce nebo služby, definované v Pravidlech.

7. V případě provedení změny v Podmínkách Slevové akce poskytne společnost OCOOLAR s.r.o. konsolidované znění Podmínek Slevové akce prostřednictvím jejich zveřejnění na internetových stránkách. Změny Podmínek Slevové akce jsou platné od okamžiku jejich jasného vyznačení a umístění na internetových stránkách společnosti.

 

Nupaky, 10.6.2023

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz